toine a

crkbo

Forgot?
Close

Forgot your Username?

You can user our username reminding facility.

Get Started
Forgot?
Close

Forgot your Password?

Enter your email address and we'll help you reset your password.

Get Started

In november 2010 ontving het International Institute for Training (IIT) bericht van het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) met de bevestiging dat het IIT definitief geregistreerd is in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO www.crkbo.nl).

crkbo

De opname in het register is gebeurd op basis van een audit. Deze audit is uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie CPION.

Het IIT is hiermee een erkende instelling als bedoeld in de Europese  BTW - richtlijn. Die richtlijn bepaalt dat niet door de overheid bekostigd beroepsonderwijs met BTW belast is, tenzij het wordt gegeven door een instelling die erkend is.
De IIT- cursussen zullen dus ook in de toekomst niet belast worden met BTW.

Het IIT is vanaf 1 januari 2020 uitgeschreven bij het CRKBO register instellingen.

tweede druk finale
De derde druk is beschikbaar
vanaf 18 mei 2021
Bestellen

twitter 

facebook

linkedin  

wikipedia